Barn ski

Priser for 2023/2024

Priser og vilkår - vintersesong 2023/24

Disse prisene gjelder t.o.m 21. april 2024

Spørsmål om priser/heiskort? Kontakt oss på e-post eller tlf: billett@strandafjellet.no / 922 26 255

Sesongkort og heiskort kjøper du her

Alpepass kjøper du her

Type kort 8-17 år (65+) 18 år+ Familie*
1 dag Kr 410 Kr 530

 

1 dag familie (2 voksne + inntil 4 barn)      Kr 1500,-*
2 timer Kr 260 Kr 365  
3 timer Kr 340 Kr 460  
1 dag student (kun midtuke)   Kr 298  
1 dag Fursettrekket til mast 4 Kr 140 Kr 140  
2 dagers Strandafjellet (valgfrie dager) Kr 710 Kr 910  
Kveldskort (kl. 16-20) Kr 275 Kr 305  
Enkeltur Kr 65 Kr 110  
Gondolen tur/retur Kr 120 Kr 280 Kr 660*
Gondolen én vei Kr 100 Kr 200 Kr 450*
Klippekort (10 turer) ** Kr 630 Kr 995  
SESONGKORT       
Sesongkort midtuke Kr 2600 Kr 3500  
Sesongkort Strandafjellet Kr 4500 Kr 5900 Kr 14900*

2-dagerskort har valgfrie dager. Du står fritt til å bruke opp dagene gjennom hele sesongen, og det trenger IKKE å være påfølgende dager. 

Barn 0–7 år: Gratis.   

4. Klassinger: Gratis (se vilkår under)

Snøkvit: Gratis

Keycard (obligatorisk): Kr 75

*Rabatt ved kjøp av familie (se vilkår under)

**2 klipp ved bruk av Gondolen

STUDENTPRISER

Studentprisene gjelder midtuke (ikke helg og ferier). Rabatten gjelder for studenter som har studentbevis og betalt semesteravgift (gjelder ikke elever ved videregående skole). Vi tilbyr dessverre ikke sesongkort med studentrabatt.

4. KLASSING

Vi tilbyr gratis alpepass-sesongkort for vintersesongen til alle 4.klassinger. Sesongkort til 4.klassinger må bookes online og hentes ut før 31. januar 2024. Ingen unntak! Gyldig legitimasjon (pass eller fødselsattest) må vises ved henting. 

PARKERING

Nå kan du enkelt parkere billettløst hos oss. Du kan også kjøpe sesongkort på parkering. 

Priser og sesongkort på parkering finner du her

 

PRAKTISK INFORMASJON

HOLD DEG INFORMERT

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på hjemmesiden vår og i sosiale medier (evt. https://fnugg.no/stranda/ om du ikke er på sosiale medier).

 

BRUDD PÅ REGLER I ANLEGGET 

Ved uaktsom kjøring, misbruk eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine skivettreglene, kan heiskort/sesongkort inndras. 

 

VÆR- OG FØREFORHOLD:

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet her på Sunnmøre. Du som gjest er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter - FØR kjøp av dagskort. Det blir ikke gitt erstatning ved driftsstopp pga f.eks dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende.

 

MISTET/GLEMT KEYCARD?

Ved mistet/glemt keycard er gebyret kr 125 for å få et nytt keycard. Har man et kompatibelt keycard med seg er gebyret kr 50. 

 

REFUSJON:

Refusjon av heiskort kjøpt samme dag:

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med tanke på vær og føre, ta kontakt med billettkontoret FØR du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort.

Det gis heller ingen refusjon på keycard. 

FAMILIEKORT

Alle familiekort betinger at samtlige familiemedlemmer bor i én og samme husstand. Dette vil bli kontrollert via offentlige registre. Slektninger eller lignende aksepteres ikke som familiemedlemmer. Brudd på reglene vil medføre at heiskortene blir blokkert/inndradd, uten refusjonsrett. Godkjent legitimasjon blir krevd inn fra alle familiemedlemmer. Kortet er personlig, også innenfor familien. Ved misbruk kan hele familien risikere å måtte levere inn sine kort.

 

FAMILIEPAKKE DAGSKORT:

Familiepakken gjelder for to voksne og to barn 8-17 år. Barn over 17 år blir regnet som en voksen, og blir dermed ikke regnet med i en familiepakke.

SESONGKORTPAKKE FAMILIE:

Pakken kjøpes samlet og gjelder hele familien (2 voksne + inntil 4 barn under 17 år). Kr. 500,- pr. ekstra ungdom som er mellom 18-19 år. Dette kan bare kjøpes sammen med sesongkortpakke for familie. Godkjent legitimasjon kreves av alle familiemedlemmer. Kortet er personlig, også innenfor familie. Ved misbruk kan hele familien risikere å måtte levere inn sine kort. Hele betalingen betales med visa/bankkort ved kjøp. Barn fra 0 til 7 år går gratis i heisen (må ha keycard i alle heiser/trekk utenom Snøkvit). Skal du registrere sesongkort til flere enn ett barn 0-7 år, så må du gå i billetten for å få disse registrert. 

Kjøp sesongkort her!

 

ALPEPASS

Priser på Alpepass finner du her

NB! Det er ikke mulig å oppgradere et lokalt sesongkort til sesongkort Alpepass.

OBS! Alpepass (fleredagerskort) gjelder også på kveldskjøring, så om du bruker et keycard (oppladet med fleredagerskort Alpepass) blir du trekt for én hel dag dersom du bruker kortet ditt f.eks fra kl. 16.00 og utover. Alpepass (og andre typer heiskort) gjelder ut samme sesong som man kjøper kortet, og kan ikke overdras til neste sesong. 

 

SESONGKORT MIDTUKE:

Kortet gjelder fra mandags morgen til fredags kveld (gjeler ikke i påskeuken). Du kan altså også bruke dette kortet på kveldskjøring og i vinterferien, men ikke i påskeuken. 

 

STUDENTPRISER:

Gjelder på dagskort fra mandag til fredag.
Gjelder ikke lørdag og søndag, juleferie, vinterferie og påske.

Gyldig studentbevis må kunne vises frem ved kontroll. Ved misbruk vil dagskortet bli inndratt.

 

GRUPPERABATT:

Vi gir 10% rabatt på 1 dags- og timeskort på Strandafjellet ved min. kjøp av 15 stk (kjøpes samlet).

 

OM KEYCARD:

KeyCard er obligatorisk på alle heiskort utenom enkeltturer.
KeyCard er et gjenbrukskort og kan benyttes i flere skisenter i Norge/utlandet.

Ved noen enkle steg kan du lade opp et eksisterende keycard eller kjøpe et nytt som du henter ut i billettautomatene utenfor vårt nye velkomstsenter (Stova 1957) ved å scanne QR-koden på kvitteringen du mottar på e-post. For at kjøp og gjenkjøp skal gå raskest mulig, anbefaler vi at du oppretter en bruker og lagrer dine personalia og keycard-data. Dine data er selvsagt trygt lagret i henhold til GDPR.

automater

 

ALDERSGRENSE STOLHEISER:

Det er 10 års aldersgrense for å reise alene med stolheisene. Barn under 10 år må reise sammen med en voksen.

 

VILKÅR

Heiskortet er personlig og må ikke overdras. Skjer dette vil kortet bli inndratt og du vil få et gebyr på 1500,-. Gjester som er opptil 17 år skal vise legitimasjon for alder ved billettkjøp. Om en ikke kan legitimere seg som barn, belastes en billett for voksen. Gyldig legitimasjon er bankkort, miljøkort for buss eller kopi av passet. Aldersgrense senior er 65 år. Honnørkort/legitimasjon må fremvises.


Alle heiskort gjelder kun inneværende sesong. Siste dag denne sesongen er 30. april 2023 . Det blir ikke gitt refusjon på heiskort som ikke er benyttet. Mistet kort blir ikke erstattet. Ingen returrett. Ved misbruk eller brudd på de alpine bakkereglene, kan kortet bli inndratt for hele sesongen.

 

FORCE MAJEURE OG UTILFREDSTILLENDE VÆRFORHOLD

Strandafjellet står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapet sin kontroll. Vi tar forbehold om feilprising og tekniske problem som kan oppstå. Partene kan tre ut av avtalen dersom varen som er kjøpt ikke kan bli brukt på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd av vann eller el-­tilførsler, og lignende hendelser som verken Strandafjellet eller gjesten kunne forutse eller påvirke.