Salgsbetingelser

Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser ved bestilling av heiskort og annet på internett Disse generelle vilkårene gjelder mellom tilbyder og den person som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på tilbyders webside. Eller hos tilbyders tilknyttede online partnere. Bestillingen kan gjelde heiskort, aktiviteter og kjøp av andre produkter og tjenester. Eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig formidler:

Strandafjellet

Adresse: Strandafjellet Skisenter AS

N-6200 Stranda

Norge

Mva nummer: Org nr: 916341830

Epost adresse: billett@strandafjellet.no

Telefon: +47 92 22 62 55 1.

 

Bestillers ansvar

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sent som e-post) er i samsvar med bestillingen.

Du kan også registrere deg og logge inn som bruker via sosial logg inn (Facebook og Google). Når du registrerer deg ved hjelp av Facebook eller Google, vil du kunne logge inn på din konto med den e-posten du er registrert med på disse tjenestene. Du kan når som helst endre dine personopplysninger ved å logge deg inn på Min side”

Heiskort

Når du kjøper heiskort online kan du kjøpe denne med eller uten datamedium, f.eks. Keycard. Hvis du kjøper et heiskort med et eksisterende Keycard, aktiveres din billett ved første passering i heisen. Hvis du har kjøpt et nytt Keycard på nettet, kan dette hentes på destinasjonen. Hvis skistedet har QR / strekkodelesere i vendekorset-heisen kan billetten lastes ned til smarttelefonen din (for offline bruk) og brukes for direkte adgang.

Hvis skistedet har en automat eller en henteboks, kan QR / strekkoden brukes til å hente billettene dine. Hvis skistedet ikke har dette, kan du gå til billettluken.

ALLE heiskort som kjøpes via oss (også Alpepass) gjelder ut inneværende sesong. 

Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online betaling skal du få en kvittering på e-post. Kvittering vil inneholde alle detaljer ved ditt kjøp og kan medbringes til skianlegget.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

- Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering med bekreftelse/referansenummer.

- Kortbetaling avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.

- Betalingen gjennomføres ikke fullstendig eller korrekt slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført, Ta gjerne kontakt med oss.

Betaling

Vi benytter en betalingsløsning fra Nets AS - Netaxept. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger Netaxept benytter Secure Socket Layer (SSL) ved overføring av personlig informasjon. SSL lager en sikker (kryptert) forbindelse mellom din maskin og Netaxept. På denne måten kan informasjonen overføres trygt uten at uvedkommende kan lese den underveis.

Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt. Kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller. 7. Forbehold Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen trykt informasjon om tilbudene som tilbyder formidler.

Tvisteløsning

Gjesten bes henvende seg til tilbyder dersom denne har noe å utsette på bestilt arrangement. Dersom gjesten og tilbyder ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i lokal rettsinstans.

Force Majure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer eller arbeidsmarkeds konflikter. Lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

Driftsavbrudd som ligger utenfor driftsledelsens kontroll (force majeure)

Det gis ingen erstatning ved uforutsett driftsstopp, f.eks. ved dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil e.l.