Parkering

GRATIS PARKERING I 2 TIMER (GJELDER SOMMER/HØST) T.O.M 31. OKTOBER 2022  

Gjennom parkeringsløsningen Apcoa har vi billettløs parkering på vår parkeringsplass. Med skiltgjenkjenning går alt sømløst ved bruk av kamera ved inn- og utkjøring, og du slipper å trekke lapp ved innkjøring.

Når du kjører inn på parkeringsområdet trenger du ikke å gå til betalingsautomaten for å trekke billett. Parkeringstiden starter automatisk og blir deretter regnet ut når du drar. Du vil kun betale for den tiden du bruker og du vil ikke få p-bot for manglende betaling.

PRIS

Parkering 50 kr