Spor

Sikkerhet

SKISIKKERHET

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. På Strandafjellet legges det stor vekt på sikkerhetsarbeidet, slik at du som er gjest hos oss skal få en trygg og god opplevelse i bakken.

For din egen sikkerhet er det viktig at skilt og anvisninger som er satt opp i bakken følges.

I tillegg er det nødvendig å ha kunnskap om de viktigste kjørereglene som gjelder for trygg ferdsel i alpinbakken.

 

BRUDD PÅ REGLER I ANLEGGET 

Ved uaktsom kjøring, misbruk eller brudd på retningslinjer, eller på de alpine skivettreglene, kan heiskort/sesongkort inndras. 

Felles regelverk for alle norske alpinanlegg er beskrevet i Alpinvettreglene. Vi ber om at alle leser gjennom disse: 

 

DE 10 ALPINE SKIVETTREGLENE

 

1. Ansvar for å unngå skade

Du må forholde deg på en slik måte at du ikke er til fare for deg selv eller andre. Du skal til enhver tid ha nødvendig kontroll på ski-/snowboardutstyret og du er ansvarlig for å unngå at utstyret gjør skade på personer eller annet materiell.

2. Avpass farten etter forholdene

Du må kjøre kontrollert og avpasse fart og kjøremåte etter ferdighet, terreng, vær og føreforhold og trafikk.

3. Vikeplikt

Hvis du kommer bakfra, har du ansvar for å kjøre på en slik måte at du ikke utsetter andre for kollisjon.

4. Forbikjøring og utforkjøring

Du kan kjøre forbi en annen skiløper eller snowboarder forutsatt at vedkommende får tilstrekkelig plass for så vel kontrollerte som ukontrollerte bevegelser. Det er forbudt å kjøre rett utfor, unntatt ved organisert trening.

5. Starte, kjøre inn eller svinge oppover i nedfarten

Kjører du inn i, eller svinger du oppover i en nedfart, må du påse at dette skjer uten fare for deg selv eller andre. Det samme gjelder for kjøring etter stans.

6. Stopp i nedfarten

Med mindre det er absolutt nødvendig, skal du unngå å stoppe i nedfarten på trange steder eller steder med begrenset oversikt. Etter fall på et slikt sted, skal du bevege deg bort så raskt som mulig.

7. Til fots i nedfarten

Er du til fots, må du kun benytte ytterkantene av bakken.

8. Respekter skilt og markeringer

Følg skilting, merking og anvisninger.

9. Hjelp ved ulykker

Ved skader har enhver skiløper eller snowboarder plikt til å hjelpe.

10. Identifikasjon

Ved skader og ulykker har vitner og medvirkende plikter å oppgi personalia.

Det er forbudt å oppholde seg i alpinanlegget utenfor åpningstid. Dette kan medføre livsfare da det pågår anleggsarbeid med snøproduksjon og preparering!! 

 

Alpin skikjøring er forbundet med en viss fare. Rusmidler og skikjøring passer ikke sammen. Overtredelse av alpinvettreglene kan medføre bortvisning fra anlegget.

Som alltid gjelder følgende råd:

Det er viktig at du bruker hjelm, viser hensyn til andre ski- og brettkjørere og følger skivettreglene. Det skal være trygt å stå på ski på Stranda og da har vi alle et ansvar for egen kjøring.

ALPINBAKKENE

På løypekartet finner du en oversikt der løypene er inndelt i en internasjonal fargekode som angir vanskelighetsgrad og anbefalt ferdighetsnivå.

Fargekodene er også angitt på løypeskiltene i bakken.

Fargekode løype

 

SKI OG SIKKERHETSUTSTYR

Ski og sikkerhetsutstyr som er tilpasset den enkeltes behov og ferdighetsnivå er avgjørende for å få en god opplevelse. Slitte stålkanter og dårlig preparerte ski er ofte grunnen til at skiopplevelsen ikke blir som forventet.

Ta gjerne turen innom skiservice for tips og råd. Her kan du også få hjelp til å få slipt stålkanter og preparert skiene, eller snowboardet.

Det viktigste du kan gjøre for egen sikkerhet er å bruke hjelm. Skihjelmer i dag har veldig god komfort, og du vil garantert finne en hjelm som passer deg — enten du kjøper eller leier hjelmen. Vi anbefaler alle å bruke hjelm her på Stranda!

Ryggskinne kan forhindre skader i rygg og nakke, da skinnen fordeler trykket fra støt etter et fall over et større område. Ved kjøring i terrengpark og hopp er bruk av ryggskinne ekstra viktig. Et lite tips kan være å ta en skiskoletime hos oss. Uansett ferdighetsnivå vil du her kunne få tips og råd som forbedrer teknikken og skiopplevelsen. Kontakt skiskolen for mer info.

TERRENGPARK

Det viktigste sikkerhetstipset er å gjøre seg godt kjent i parken før en tester noen av elementene. Hjelm og ryggskinne er sikkerhetsutstyr alle bør benytte i terrengparken.

sikkerhet park 2

 

OFF-PISTE

Off-piste er løssnøkjøring utenfor preparert løype. All kjøring i områder som ikke er merket på løypekartet skjer på skiløperens sitt eget ansvar.

Velger du å kjøre utenom anleggets oppmerkede løypenett er det viktig at nødvendige forhåndsregler tas. Spesielt bør du være oppmerksom på om det er skredfare i området.

Det finnes områder som kan være utsatt for skred. Hold deg oppdatert på skredvarsel på www.varsom.no

Du bør bestandig kjøre sammen med andre når du beveger deg utenfor anleggets oppmerkede og preparerte løypenett.

 

fargegradsskala snøskred

FERDSEL I ANLEGGET UTENOM ÅPNINGSTID

All ferdsel i anlegget når heisene er stengt er forbudt. Hovedgrunnen til dette er at det forgår arbeid med maskinelt utstyr både på kveld og natt. Prepareringsmaskiner, snøscootere og utstyr som benyttes til snøproduksjon vil utgjøre en stor fare. Det kan være vanskelig å oppdage prepareringsmaskiner når det foregår vinsjing. Her benytter prepareringsmaskinen en lang stålvire som festes inn på forskjellige punkter i bakken. Selv om det her er godt varslet med skilt og blinkende lamper vil du ikke se stålviren som maskinen henger i. Vi oppfordrer alle til å respektere forbudet mot ferdsel i bakken utenom åpningstid. Her gjør vi oppmerksom på at grove overtredelser vil kunne medføre politianmeldelse.

Fare!

I samarbeid med Alpinanleggenes Landsforening, ALF.