Martin Kristoffersen

Priser og villkår 

Spørsmål om priser/heiskort?

Kontakt oss på e-post eller tlf: billett@strandafjellet.no / 922 26 255

Type kort 8-17 år (65+) 18 år+ Familie*
1 dag  Kr 360 Kr 460  
3 timer Kr 300 Kr 400  
1 dag familie     Kr 1450*
2 dager Kr 650 Kr 825  
3 dager Kr 960 Kr 1200  
1 dag (student)*   Kr 275  
Kveldskort  Kr 245 Kr 275  
Enkelt tur  Kr 60 Kr 100   
Klippekort (10 turer) Kr 555 Kr 915  
Sesongkort (midtuke) Kr 2400 Kr 3150  
Sesongkort  Kr 4000 Kr 5250  Kr 13 200*
Dagskort (Fursettrekk - mast 2) Kr 135 Kr 135  
       
Gondolen tur/retur Kr 100 Kr 250 Kr 600*
Gondolen én vei  Kr 80 Kr 175 Kr 400*

*Rabatt ved kjøp av familie: se villkår under. 

*Studentprisene gjelder midtuke (ikke helg og ferier). 

Keycard (obligatorisk): Kr 75

Priser på parkering finner du her 

 

PRAKTISK INFORMASJON 

FAMILIEKORT 

Alle familiekort betinger at samtlige familiemedlemmer bor i én og samme husstand. Dette vil bli kontrollert via offentlige registre. slektninger eller lignende aksepteres ikke som familiemedlemmer. Brudd på reglene vil medføre at heiskortene blir blokkert/inndradd, uten refusjonsrett. 

 

HOLD DEG INFORMERT 

Vi ber om at alle gjester følger informasjon som er oppdatert på hjemmesiden vår og i sosiale medier (evt. https://fnugg.no/stranda/ om du ikke er på sosiale medier).

 

VÆR- OG FØREFORHOLD:

Vi gjør våre gjester oppmerksom på at vær- og føreforhold kan være skiftende i fjellet her på Sunnmøre. Du som gjest er selv ansvarlig for å vurdere vær og føreforhold ut i fra sine ski- og snowboardferdigheter - FØR kjøp av dagskort. Det blir ikke gitt erstatning ved driftsstopp pga f.eks dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende. 

 

REFUSJON:

Refusjon av heiskort kjøpt samme dag: 

Det gis ingen refusjon på heiskort ved dårlig vær, tåke, snø, ising, teknisk feil eller lignende. Dersom du er usikker med tanke på vær og føre, ta kontakt med billettkontoret FØR du kjøper heiskort. Ved skade eller sykdom vil refusjon bli gitt ved fremvisning av legeattest umiddelbart etter legebesøk. Refusjon ved sykdom eller skade vil kun bli gitt til den personen som er syk eller skadet, og kun for de dager heiskort ikke har vært i bruk. Ved tidlig avreise grunnet uforutsette hendelser gis ingen refusjon på heiskort. 

 

FAMILIEPAKKE DAGSKORT: 

FamilIepakken gjelder for to voksne og to barn under 17 år. Barn/ungdom over 17 år blir regnet som voksen, og blir dermed ikke rekna med i en familiepakke.

 

SESONGKORTPAKKE FAMILIE: 

Pakken kjøpes samlet og gjelder hele familien (2 voksne + inntil 4 barn under 17 år). Kr 500,- pr. ekstra ungdom som er mellom 18-19 år. Dette kan bare kjøpes sammen med sesongkortpakke for familie. 

Kjøp sesongkort her! 

Barn fra 0 til 7 år går gratis i heisen (må ha keycard). 

Godkjent legitimasjon blir krevd inn fra alle familiemedlemmer. 

Hele betalingen skal skje med VISA/Bankkort. 

Kortet er personlig, også innenfor familien. Ved misbruk kan hele familien risikere å måtte levere inn sine kort.

 

ALPEPASS

Priser på Alpepass finner du her. Salget av Alpepass-sesongkort starter etter kampanjeperioden. 

 

SESONGKORT MIDTUKE:

Kortet gjelder fra mandags morgen til fredags kveld (gjelder ikke i påskeuken). Studenter får 30% avslag på dagskort lørdag og søndag og sesongkort midtuke ved å legge frem gyldig studentbevis.

 

STUDENTPRISER:

Gjelder på alle dagskort fra mandag til fredag.
(Gjelder ikke lørdag og søndag, juleferie, vinterferie og påske.)

Gyldig studentbevis må kunne vises frem ved kontroll. Ved misbruk vil dagskortet bli inndratt. 

 

GRUPPERABATT:

Vi gir 10% rabatt på 1 dags- og timeskort på Strandafjellet ved min. kjøp av 15 stk (kjøpes samlet).

 

OM KEYCARD:

KeyCard er obligatorisk på alle heiskort utenom enkeltturer.
KeyCard er et gjenbrukskort og kan benyttes i flere skisenter i Norge/utlandet. 

Ved noen enkle steg kan du lade opp et eksisterende keycard eller kjøpe et nytt som du henter ut i billettautomatene utenfor vårt nye velkomstsenter (Stova 1957) ved å scanne QR-koden på kvitteringen du mottar på e-post. For at kjøp og gjenkjøp skal gå raskest mulig, anbefaler vi at du oppretter en bruker og lagrer dine personalia og keycard-data. Dine data er selvsagt trygt lagret i henhold til GDPR.

 

ALDERSGRENSE STOLHEISER: 

Det er 10 års aldersgrense for å reise alene med stolheisene. Barn under 10 år må reise sammen med en voksen.

 

VILKÅR 

Heiskortet er personlig og må ikke overdras. Skjer dette vil kortet bli inndratt og du vil få et gebyr på 1500,-. Gjester som er opptil 17 år skal vise legitimasjon for alder ved billettkjøp. Om en ikke kan legitimere seg som barn, belastes en billett for voksen. Gyldig legitimasjon er bankkort, miljøkort for buss eller kopi av passet. Aldersgrense senior er 65 år. Honnør-/seniorprisene gjelder kun på Strandafjellet, ikke alpepass. Honnørkort/legitimasjon må fremvises. 

Alle heiskort gjelder kun inneværende sesong. Siste dag denne sesongen er 1. mai . Det blir ikke gitt refusjon på heiskort som ikke er benyttet. Heiskortet er personlig og må ikke overdras. Mistet kort blir ikke erstattet. Ingen returrett. Ved misbruk eller brudd på de alpine bakkereglene, kan kortet bli inndratt for hele sesongen. Det blir ikke gitt erstatning ved driftsstopp f.eks. pga dårlig vær, strømbrudd, maskinfeil eller lignende.

NB! Det er ikke mulig å oppgradere et lokalt sesongkort til sesongkort Alpepass.

 

FORCE MAJEURE OG UTILFREDSTILLENDE VÆRFORHOLD 

Strandafjellet står ikke til ansvar for utilfredsstillende værforhold, stengte fasiliteter eller andre forhold som ligger utenfor selskapet sin kontroll. Vi tar forbehold om feilprising og tekniske problem som kan oppstå. Partene kan tre ut av avtalen dersom varen som er kjøpt ikke kan bli brukt på grunn av krigshandlinger, naturkatastrofer, lengre avbrudd av vann eller el-­tilførsler, og lignende hendelser som verken Strandafjellet eller gjesten kunne forutse eller påvirke.