Webkamera

Følg med på forholda på Strandafjellet heile døgnet.

Topp Roaldsheisa mot Stranda Sentrum.
Strandafjellet - Egga
 
Topp Fursetheisa.
 
 
Topp Roaldsheisa mot Paviljongen Roalden.
Strandafjellet - utsikt
 
Botnområde Furset.
Strandafjellet - heishus
 
Botnområdet mot Roalden.
Topp Furset mot Langedalen